Política de Privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Responsable de l'tractament: Miquel Puigpey Pedragosa. Adreça postal: Gaietà Ventalló, 89. CP: 08100 de Mollet de Vallès Correu electrònic: info@finquespuigpey.com.


Amb quina finalitat continuarem tractant les seves dades personals?

Tractem les dades personals dels usuaris per tal d'oferir l'assessorament immobiliari i administratiu que en cada cas requereixi, i l'enviament de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica).

Quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran durant el termini de compliment del contracte i / o relació comercial. Després per un termini mínim de sis (6) anys de conformitat amb la normativa comptable vigent i, si escau, durant deu (10) segons la normativa de prevenció de blanqueig de capitals, llevat que les parts de mutu acord fixin un termini superior.


Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de les seves dades és:

  • Pel compliment del contracte i / o relació comercial.
  • Pel compliment de les diferents obligacions legals.
  • Per interès legítim, per exemple, per millorar els nostres serveis a través d'estudis i anàlisis, o per gestionar les seves sol·licituds, consultes o possibles reclamacions que puguin sorgir.
  • Amb el seu consentiment, per l'enviament de notícies jurídiques del seu interès.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?

Les seves dades no seran comunicades a cap altre professional o entitat, excepte en els següents casos:

  • Per obligació legal.
  • Administracions públiques amb competència en els sectors de l'activitat de l'empresa quan així ho estableixi la normativa vigent.
  • Altres professionals de sector, quan la comunicació sigui necessària normativament, i / o convenient per a la prestació de servei i per a l'execució dels serveis contractats.
  • Bancs i entitats financeres per al cobrament dels serveis oferts.


Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

Podeu accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició de el tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Podrà revocar el consentiment a l'enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@finquespuigpey.com o per escrit a l'adreça Gaietà Ventalló, 89. CP: 08100 de Mollet de Vallès, adjuntant una còpia del seu DNI.


Quan ens facilita vostè les seves dades?

Quan vostè o el seu representant legal sol·liciten informació i omplen qualsevol dels formularis de contacte o xat a la pàgina web.


Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuari.

L'usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. En cas que l'usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a Miquel Puigpey Pedragosa de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, l'empresa pot dur a terme les verificacions per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d'acord amb la normativa de protecció de dades.