Avís Legal

Dades identificatives

Finques Puigpey es dedica a el sector immobiliari i és propietat de Miquel Puigpey Pedragosa, domiciliat al carrer Gaietà Ventalló 89, 08100 Mollet de Vallès (Barcelona).


Usuaris

L'accés i o ús d'aquest portal atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.


Ús de la web

La Web proporciona l'accés a multitud informacions, serveis, programes o dades a Internet que pertanyen a Finques Puigpey, o a tercers als quals l'USUARI pot tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús de l'portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Finques Puigpey ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

  • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d'apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Finques Puigpey, dels seus socis o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físicso lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
Finques Puigpey es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Finques Puigpey no serà responsable, dins dels límits marcats per la llei, de les opinions abocades pels usuaris a la seva web a través de qualsevol eina de participació.


Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els signes distintius, marques, noms comercials, continguts, estructura, disseny i forma de presentació dels elements i qualsevol altra informació que aparegui en aquest lloc web són propietat de Finques Puigpey per si o com a cessionària i estan protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual.

L'usuari té prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública i, en general qualsevol altra forma d'explotació dels elements referits en l'apartat anterior sense autorització expressa de Finques Puigpey.

L'usuari s'abstindrà d'emprar mitjans que puguin suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats i que comportin un risc o dany o inutilització de el lloc web i / o els seus continguts.

Finques Puigpey no es responsabilitza del possible ús inapropiat que tercers realitzin d'aquesta pàgina web, ni de la informació que a través d'ella transmetin a tercers. L'ús dels continguts que pugui fer l'usuari i les eventuals conseqüències, danys o perjudicis que poguessin derivar-se, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. Finques Puigpey no es responsabilitza dels danys i perjudicis de tota naturalesa causats als usuaris per l'ús d'enllaços (links), directoris i eines de recerca, que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers així com de la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produir qualsevol tipus de danys en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. Finques Puigpey es reserva el dret d'exercitar les accions legals que consideri oportunes derivades de qualssevol us il·lícit per part de tercers dels continguts de la seva pàgina web.


Exclusió de garanties i responsabilitat

Finques Puigpey no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.


Modificacions

Finques Puigpey es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

Enllaços

En el cas que en nom del domini es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Finques Puigpey no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Finques Puigpey assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.


Dret d'exclusió

Finques Puigpey es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les condicions generals d'ús.


Generalitats

Finques Puigpey perseguirà l'incompliment de les condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.


Modificació de les presents condicions i duració

Finques Puigpey podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.


Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Finques Puigpey i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controversia serà sotmesa als Jutjats i Tribunals espanyols.