Informes pericials

Què és un informe pericial?

Un informe pericial és un document en el qual es determina el valor d'un immoble.

Aquest document ve certificat per un expert qualificat en valoracions immobiliàries.

Els informes pericials poden ser claus en processos judicials i extrajudicials.
mobile

Diferents tipus d'informes que realitzem:

App layout

Finques Urbanes

Valoració de cases

Valoració de pisos

Valoració de solars

Finques Rústiques

Valoració de finques agrícoles i forestals

Valoració de construccions agràries

Valoració d'arbres catalogats

També realitzem:

Estudis de viabilitat d'explotacions agrícoles.

Valoració de pous i aprofitament d'aigües.

Fer una valoració d'una finca rústica i d'una finca urbana és totalment diferent. Vols saber per quins motius?
És considerat terreny rústic el destinat a l'explotació agrària, pecuària o forestal.

A les finques rústiques ens trobem en molts casos amb grans extensions de terreny. És habitual trobar finques de diverses hectàrees, mentre que en terreny urbà és molt difícil trobar-se amb tals extensions de terreny.

En terreny rústic el que més es valora són els aprofitaments de terra, mentre que en urbà majoritàriament està dedicat a la construcció d'edificis.

En el cas dels camps en terreny rústic es valoraran per la productivitat que els mateixos donin.

En els terrenys rústics ens podem trobar amb edificacions especials d'aquest sòl, en les que podríem trobar les basses d'aigua, els hivernacles o les quadres per als animals, entre molts altres tipus. Per valorar aquests terrenys hem de tenir en compte el valor d'aquest tipus d'edificacions.

En quins casos pot ser necessari un pèrit?

1

Herències

Entre diverses persones han heretat una finca i no saben quin valor té. Un peritatge és ideal per poder repartir amb seguretat el valor de venda de la finca o dels fruits que la finca pugui donar.
2

Legítimes

Un fill que no ha heretat, té dret a reclamar aproximadament el 25 per cent de l'herència del seu pare. Si el legitimari té un peritatge pot demostrar el valor de la finca i reclamar el valor corresponent o una part de la mateixa finca.
3

Expropiacions

Quan un bé immoble privat és necessari per al bé públic, es produeix una expropiació, mitjançant la qual l'administració procedeix a quedar-se amb aquesta propietat per un preu, moltes vegades inferior a la valor que realment té. Amb un informe pericial podrà reclamar judicialment la indemnització que li correspon.
4

Divorcis i separacions

En el cas que una parella es divorciï o es separi i siguin propietaris d'un immoble en comú, una de les parts pot estar interessada en quedar-se amb l'immoble. Amb un peritatge tindran un valor certificat perquè cadascuna de les parts pugui cobrar la part corresponent.

T'interessa?

Aquest servei està disponible per a tota Catalunya i ens comprometem a anar a valorar la seva finca en un termini màxim de 10 dies.